Dịch vụ

dichvu.jpg


Dịch vụ Giao hàng trong ngày


Dịch vụ Giao hàng trong ngày mà Nhanhnhanh đang triển khai phục vụ Khách hàng có các đặc điểm sau:

 • Sáng lấy chiều giao, Chiều lấy giao trước 12h của ngày tiếp theo.
 • Giao lại miễn phí nếu chưa giao hàng thành công (tối đa 03 lần giao lại/đơn hàng).
 • Giao trả hàng cho Khách hàng nếu giao hàng không thành công (có tính phí).

Các dịch vụ cộng thêm:

 • Giao hàng thu tiền hộ (Cash on Delivery):
  • Giao hàng & thu hộ tiền hàng.
  • Đối soát trả tiền hàng cho Khách hàng bằng nhiều hình thức, tùy theo yêu cầu của Khách hàng.
  • Trả tiền thu hộ bằng hình thức chuyển khoản, không tính phí chuyển khoản.
 • Bảo hiểm hàng hóa:
  • Giao hàng an toàn, hạn chế tối đa gây hư tổn, mất mát hàng hóa.
  • Là cơ sở để xác định mức bồi thường trong trường hợp có hư hỏng, thiệt hại, mất mát…
 • Chuyển hướng phát hàng:
  • Thay đổi địa chỉ phát hàng sau khi giao hàng không thành công & Khách hàng xác nhận với Nhanhnhanh về việc muốn thay đổi địa chỉ phát hàng.
  • Phí chuyển đổi tiết kiệm hơn so với tạo lập đơn hàng mới.


Quy trình giao hàng

 1. Tiếp nhận đơn hàng
  • Khách hàng đăng nhập và đăng đơn hàng vào hệ thống quản lý riêng của Nhanhnhanh hoặc gọi vào Hotline 19007021.
 2. Lấy hàng
  • Người giao hàng của Nhanhnhanh qua địa chỉ Khách hàng để lấy hàng.
 3. Giao hàng
  • Người giao hàng giao hàng cho Người nhận và thu hộ tiền trực tiếp (nếu có).
 4. Đối soát
  • Nhanhnhanh đối soát và trả tiền hàng cho Khách hàng bằng chuyển khoản qua ngân hàng. Biên bản đối soát sẽ được gửi cho Khách hàng định kỳ vào email.
 5. Kết thúc
  • Giao dịch hoàn tất.


Quy định giao nhận hàng hóa

 • Các khu vực giao hàng
  • Hỗ trợ giao hàng nội và ngoại vùng TP.Hồ Chí Minh.
  • Nội thành: Quận 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú.
  • Ngoại thành: Quận 2, Quận 7, Quận 8, Quận 9 , Quận 12, Thủ Đức, Bình Tân.


Biểu phí dịch vụ

 • Tất cả các phí trên đã bao gồm VAT.footer.png