Quy trình giao hàng
1
Tiếp nhận đơn hàng

Khách hàng đăng nhập và đăng đơn hàng vào hệ thống quản lý riêng của Nhanhnhanh hoặc gọi Hotline 19007021

2
Lấy hàng

Nhân viên giao hàng của Nhanhnhanh qua địa chỉ Khách hàng để lấy hàng

3
Giao hàng

Nhân viên giao hàng của Nhanhnhanh giao hàng cho Người nhận và thu hộ tiền trực tiếp (nếu có)

4
Đối soát

Nhanhnhanh đối soát và trả tiền hàng cho Khách hàng bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng. Biên bản đối soát sẽ được gửi cho Khách hàng định kỳ vào email

5
Kết thúc
Giao dịch hoàn tất
Dịch vụ

Nhanh nhận - Nhanh giao - Nhanh đối soát

Giao hàng thu tiền hộ

Giao hàng và thu hộ tiền hàng. Đối soát trả tiền hàng cho Khách hàng bằng nhiều hình thức, tùy theo yêu cầu của Khách hàng.

Bảo hiểm hàng hóa

Giao hàng an toàn, hạn chế tối đa gây hư tổn, mất mát hàng hóa. Là cơ sở để xác định mức bồi thường trong trường hợp có hư hỏng, thiệt hại, mất mát…

Giao hàng cho khách chọn

Giao nhiều mẫu sản phẩm (khác size, khác màu…) cùng một loại hàng cho Người nhận lựa chọn. Tính phí như 01 lần giao hàng.

Chuyển hướng phát hàng

Thay đổi địa chỉ phát hàng sau khi giao hàng không thành công và Khách hàng xác nhận với Nhanhnhanh về việc muốn thay đổi địa chỉ phát hàng
Tin tức
Tuyển dụng
Happy Customers