Tuyển dụng

 • Tuyển dụng: Cộng tác viên Giao nhận hàng (Shipper)

  Tuyển dụng: Cộng tác viên Giao nhận hàng (Shipper)

  Ngày:25/12/2017 lúc 16:35PM

  Nhanhnhanh.vn là đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát hàng hoá phục vụ thương mại điện tử.Hiện nay, do nhu cầu phát triển, Nhanhnhanh đang cần tuyển Cộng tác viên Phục vụ cho việc Giao nhận hàng...
 • Tuyển dụng: Cộng tác viên Phụ trách bưu cục

  Tuyển dụng: Cộng tác viên Phụ trách bưu cục

  Ngày:25/12/2017 lúc 16:33PM

  Nhanhnhanh.vn là đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát hàng hoá phục vụ thương mại điện tử.Hiện nay, do nhu cầu phát triển, Nhanhnhanh đang cần tuyển Cộng tác viên Phụ trách bưu cục, cụ thể như...
 • Tuyển dụng: Cộng tác viên Hành chính nhân sự

  Tuyển dụng: Cộng tác viên Hành chính nhân sự

  Ngày:25/12/2017 lúc 16:31PM

  Nhanhnhanh.vn là đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát hàng hoá phục vụ thương mại điện tử.Hiện nay, do nhu cầu phát triển, Nhanhnhanh đang cần tuyển Cộng tác viên Hành chính nhân sự, cụ thể như...
 • Tuyển dụng: Cộng tác viên Chăm sóc khách hàng

  Tuyển dụng: Cộng tác viên Chăm sóc khách hàng

  Ngày:25/12/2017 lúc 16:29PM

  Nhanhnhanh.vn là đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát hàng hoá phục vụ thương mại điện tử.Hiện nay, do nhu cầu phát triển, Nhanhnhanh đang cần tuyển Cộng tác viên Chăm sóc khách hàng, cụ thể như...